Patist & Ploegmakers Advocaten

Landelijk werkzaam vanuit de regio Utrecht

Patist & Ploegmakers Advocaten is als advocatenkantoor volledig gespecialiseerd in het arbeidsrecht en familierecht. Onder deze rechtsgebieden vallen de meest voorkomende zaken op het vlak van ontslagrecht respectievelijk echtscheidingsrecht. U kunt bij ons dus terecht voor hulp bij ontslag en echtscheidingen. Als het gaat om een familierechtelijk geschil (zoals een echtscheiding, alimentatie, omgangs- of gezagskwestie) kunnen wij u niet alleen bijstaan als advocaat, maar kunt u – als beide partijen dat willen – bij mr. Arjan Patist ook als gecertificeerd mediator terecht voor mediation.

Dankzij de centrale ligging van ons kantoor in Nederland, te weten in Maarssen (provincie Utrecht, tussen Utrecht en Amsterdam), hebben wij niet alleen een regionale, maar ook een landelijke klantenkring. Wij helpen u graag op de weg naar een oplossing voor uw juridisch probleem.

Actuele en specialistische kennis van zaken 
Het recht verandert voortdurend en daarom is professionele begeleiding essentieel voor iedereen die ermee te maken krijgt. Onze advocaten onderscheiden zich door hun uitgebreide expertise, ervaring en daadkracht. U bent bij ons dus verzekerd van een duidelijke, efficiënte en professionele aanpak van uw zaak.

Uw keuze voor Patist & Ploegmakers Advocaten:

  • Advocaten die volledig gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht en familierecht;
  • U bereikt het maximale uit of in uw situatie;
  • Gratis oriënterend gesprek van een half uur;
  • U bepaalt in gezamenlijk overleg de te volgen strategie.

Neem contact met ons op

Rechtsgebieden

Patist & Ploegmakers Advocaten is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

Gratis gesprek

U kunt bij ons altijd terecht voor een gratis oriënterend gesprek van een half uur waarbij u uw (juridische) probleem aan ons voor kunt leggen.

Onze aanpak

In het geval van een procedure:

Bij een juridisch conflict hangt veel af van wie, op welk moment, welk initiatief neemt. Bepaalde acties, gedragingen of gemaakte keuzen in een eerder stadium, kunnen later bij een procedure grote gevolgen hebben. Als wij uw belangen gaan behartigen, vragen wij daarom zoveel mogelijk relevante informatie over uw probleem, zodat duidelijk wordt wat juridisch van belang is bij de oplossing ervan. Vervolgens zullen wij gezamenlijk de te volgen strategie uitzetten, zodat u zoveel mogelijk inzicht heeft in uw zaak, het verloop ervan en de afwegingen die daarbinnen gemaakt moeten worden. Ook tijdens uw zaak wordt u door ons uiteraard volledig op de hoogte gehouden en wordt steeds met u afgestemd welk vervolg eraan gegeven gaat worden.

In het geval van mediation:

Indien beide partijen dat willen, is een geschil ook oplosbaar door mediation. Mr. Arjan Patist is een gecertificeerd mediator op het vlak van familierecht, waaronder echtscheidingskwesties. Binnen mediation is de mediator onpartijdig en onafhankelijk. Bij mediation gaan partijen onder begeleiding van de mediator met elkaar in gesprek, waarbij geïnventariseerd wordt wat partijen verdeeld houdt en welke belangen daarbij over en weer een rol spelen. De mediator gaat met partijen in gesprek om een voor partijen bevredigende oplossing te vinden.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.