Convenant

Alle gemaakte afspraken
Een convenant is een overeenkomst tussen u en uw ex-partner, dat is opgesteld door veelal een advocaat. In dit convenant staan alle afspraken die u met elkaar gemaakt hebt inzake de afhandeling van uw echtscheiding. De afspraken die in het convenant staan mogen niet tegen wettelijke regels ingaan.

Raadplegen van een expert
De afspraken in het convenant kunnen in goed overleg door u en uw partner gemaakt zijn, maar kunnen uiteraard ook tot stand zijn gekomen door tussenkomst van een advocaat of mediator. Bij het opstellen van het convenant zelf is het sowieso aan te raden een juridisch expert (bijvoorbeeld een in echtscheiding gespecialiseerde advocaat) te raadplegen. De afspraken in uw convenant hebben tenslotte vaak verstrekkende gevolgen.

Inhoud van uw convenant
Een convenant kan zeer gedetailleerd zijn en is voor iedereen weer anders: uw situatie is tenslotte uniek. Veel voorkomende onderwerpen zijn echter partneralimentatie, verdeling van de spullen, bezittingen, schulden en pensioen. Uw advocaat kan u vertellen welke zaken voor u relevant zijn.

Ga terug naar echtscheidingsrecht.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.