Gemeenschap van goederen

Wanneer bent u getrouwd in gemeenschap van goederen?
Wanneer u voor of tijdens uw huwelijk niet bij de notaris bent geweest om huwelijkse voorwaarden op te stellen, bent u automatisch gehuwd in gemeenschap van goederen. Kort gezegd houdt dit in dat u en uw partner allebei recht hebben op de helft van de bezittingen en schulden.

Uitzonderingen
Hierop zijn wel enkele uitzonderingen. Wanneer u of uw partner een erfenis heeft ontvangen, kan het zijn dat de erflater (degene die is overleden) in zijn of haar testament heeft gezet dat die erfenis buiten de gemeenschap van goederen valt. Ook kan er iets geschonken zijn aan één van beide partners en bij de gift zijn bepaald dat deze buiten de gemeenschap blijft.

Een tweede uitzondering zijn 'verknochte goederen'. Dit zijn bezittingen waaraan u of uw partner op enigerlei bijzondere wijze verknocht is. Dit moet dan wel kunnen worden aangetoond en wordt niet snel aangenomen door de rechter. Uw advocaat kan u hierover meer vertellen.

Ga terug naar echtscheidingsrecht.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.