Kinderalimentatie

Wettelijke onderhoudsplicht
Ouders zijn wettelijk verplicht om bij te dragen aan het levensonderhoud van hun kinderen. Dit geldt op het moment dat de kinderen bij hen in huis wonen, maar ook wanneer dit - na een echtscheiding - niet meer het geval is. In dat geval zal de ouder die niet meer de dagelijkse zorg voor de kinderen heeft een bedrag aan kinderalimentatie aan de verzorgende ouder moeten betalen, totdat de kinderen 18 jaar zijn.

Voortgezette onderhoudsplicht
Voor kinderen van 18 tot 21 jaar geldt een voortgezette onderhoudsplicht. Bij  kinderen van die leeftijd geldt dat de alimentatie - die eerst aan de verzorgende ouder werd betaald - direct aan het kind wordt betaald.

Vaststellen door de rechter
U kunt de hoogte van de alimentatie samen met uw partner bepalen en laten vastleggen in het ouderschapsplan. Wanneer u de ontvangende partij zult zijn, is het sterk aan te raden om de alimentatie (mede) door de rechter in een beschikking te laten vaststellen. U staat dan sterker wanneer uw ex-partner de alimentatie niet kan of wil betalen. Uw advocaat kan u hierover meer vertellen.

Factoren bij bepaling van de hoogte
Bij het bepalen van de hoogte van de alimentatie wordt naast de behoefte aan een bepaald bedrag rekening gehouden met de draagkracht van de betalende ouder. Uw advocaat kan voor u berekenen wat in uw situatie een redelijk bedrag aan kinderalimentatie zou zijn.

Jaarlijkse verhoging
Ieder jaar wordt op 1 januari de kinderalimentatie verhoogd met een bepaald indexeringspercentage. Dit percentage wordt ieder jaar in november vastgesteld en openbaar gemaakt door de Minister van Justitie.

Ga terug naar echtscheidingsrecht.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.