Mediation

Mediation betekent bemiddeling, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de gesprekken en onderhandelingen tussen de deelnemers/partijen begeleidt.

Gezamenlijk vinden van een oplossing
Het doel van mediation is om de gezamenlijke belangen van beide partijen inzichtelijk te maken. Zodra deze belangen voor u beiden duidelijk zijn, kunt u - onder begeleiding van de mediator - proberen een oplossing te vinden waarin u zich beiden kunt vinden.

Verbetering van de communicatie
Daarnaast wordt - waar dat nodig is - geprobeerd de communicatie te verbeteren, waardoor u meer begrip voor elkaars standpunten kunt krijgen. Wanneer de onderlinge communicatie goed is, wordt het meestal ook makkelijker om een oplossing te vinden.

De uiteindelijke afspraken worden vastgelegd in een convenant en bekrachtigd door de rechter. Het is dus niet zo dat u de rechter volledig kunt omzeilen: uw echtscheiding moet ook bij mediation altijd door de rechtbank goedgekeurd en bekrachtigd worden.

Ga terug naar echtscheidingsrecht.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.