Onderneming

Als ondernemer is het belangrijk om te beseffen dat zich bij een echtscheiding verschillende valkuilen kunnen voordoen. Allereerst is daarbij van belang hoe partijen zijn gehuwd: in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Twee in de praktijk voorkomende uitersten worden hieronder besproken.

Voorbeeld 1 - gemeenschap van goederen
Een man en vrouw zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. De man heeft tijdens het huwelijk een bedrijf opgebouwd, waarin al zijn spaargeld zit. Bij de scheiding moet als gevolg van de huwelijksgemeenschap het vermogen in tweeën worden verdeeld. De man moet in dat geval een bankschuld aangaan om de vrouw uit te kopen of de onderneming moet worden verkocht om de vrouw de helft te kunnen betalen.

Voorbeeld 2 - uitsluiting van iedere gemeenschap
Een man en vrouw zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden met uitsluiting van iedere gemeenschap. In het begin van het huwelijk is er nauwelijks enig vermogen. De man - daartoe in staat gesteld door zijn vrouw die voor het gezin zorgt - bouwt een succesvol bedrijf op. Bij de echtscheiding en verdeling krijgt de vrouw echter (vrijwel) niets van de waarde van het bedrijf.

Bewust zijn van de gevolgen
Tussen deze uitersten liggen natuurlijk allerlei andere mogelijkheden. In alle gevallen is het belangrijk dat u zich bewust bent van de gevolgen die een echtscheiding voor u en uw onderneming heeft.

Ga terug naar echtscheidingsrecht.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.