Partneralimentatie

Wanneer één van de partners na de echtscheiding over onvoldoende inkomsten zal beschikken om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien, kan een bedrag aan partneralimentatie worden vastgesteld.

Samen overeenkomen of via de rechter
U kunt de hoogte van de partneralimentatie onderling overeenkomen en de afspraken hierover opnemen in een echtscheidingsconvenant. Wanneer u onderling geen overeenstemming kunt bereiken, kunt u de rechter vragen een uitspraak te doen. 

Aanvragen na de scheiding
Het kan ook voorkomen dat u tijdens de scheiding afspreekt dat er geen partneralimentatie hoeft te worden betaald, omdat daaraan op dat moment geen behoefte is. Als dan na verloop van tijd het inkomen van u of uw ex-partner (deels) wegvalt kan er op dat moment alsnog partneralimentatie worden aangevraagd. U kunt overigens natuurlijk niet zomaar uw baan opzeggen en dan uw ex-partner om alimentatie vragen. Dan zal er sprake zijn van verwijtbaar inkomensverlies, wat niet op uw ex-partner kan worden verhaald!

Duur van de alimentatie
In de wet is bepaald dat de alimentatie maximaal 12 jaar duurt. Hoewel er na afloop van deze periode om een verlenging kan worden gevraagd, zal dit alleen worden toegekend wanneer het voor de ontvangende partner bijzonder onredelijk zou zijn als de alimentatie zou worden stopgezet. Dat is alleen in zeer uitzonderlijke situaties het geval. Over de duur van de alimentatie kunt u ook afspraken maken, onderling of met tussenkomst van de rechter. De alimentatieverplichting vervalt altijd wanneer de ontvangende partner trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen met een nieuwe partner.

Wanneer het huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en er geen kinderen uit de relatie zijn geboren,  duurt de alimentatieverplichting nooit langer dan de duur van het huwelijk.

Factoren bij bepaling van de hoogte
Bij het vaststellen van de hoogte van de alimentatie zal de rechter rekening houden met de behoefte van de vragende partner en de draagkracht van de betalende partner. Het kan dus zo zijn dat de rechter een lager bedrag toekent dan wat de vragende partner nodig heeft om rond te komen, omdat het gevraagde bedrag boven de draagkracht van de betalende partner uitgaat.

Jaarlijkse verhoging
Ieder jaar wordt op 1 januari de alimentatie verhoogd met een bepaald indexeringspercentage. Dit percentage wordt ieder jaar in november vastgesteld en openbaar gemaakt door de Minister van Justitie.

Ga terug naar echtscheidingsrecht.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.