Voorlopige voorzieningen

De afhandeling van uw echtscheiding kan soms erg lang duren, zeker wanneer u niet meer op goede voet bent met uw partner. Omdat er wel vaak snel beslissingen moeten worden genomen, kan het wenselijk zijn via de rechter voorlopige voorzieningen te treffen.

De rechter beslist
Een rechter neemt dan een voorlopige beslissing over zaken waarover u het niet eens kunt worden met uw partner. Deze beslissing is van kracht totdat u de scheiding afgehandeld heeft. U kunt niet in hoger beroep gaan tegen een voorlopige voorziening. Wel is het mogelijk om - wanneer uw situatie wijzigt tijdens de scheidingsprocedure - een wijziging aan te vragen.

Onderwerpen voor een voorlopige voorziening
Er kan een voorlopige voorziening worden getroffen voor diverse onderwerpen: de verblijfplaats van de kinderen en de zorgverdeling tussen de ouders, het gebruik van de woning en alle daarin aanwezige spullen en de alimentatie voor de partner en kinderen.

Op elk gewenst moment
U kunt een voorlopige voorziening op elk moment - voor of tijdens de afhandeling van de echtscheiding -  aanvragen via uw advocaat. Deze kan u ook adviseren of dit een goede keuze is.

Ga terug naar echtscheidingsrecht.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.