Advocaat ontslagrecht

Advies en ondersteuning bij een ontslag of een mogelijk ontslag

Heeft u als werknemer of werkgever te maken met een ontslag? Bij een ontslag zijn de belangen van een werknemer en die van een werkgever meestal tegengesteld. De enige overeenkomst is dat beide partijen het als een vervelende en vaak onzekere situatie zullen ervaren. Bij een (dreigend) ontslag hangt veel af van wie op welk moment welk initiatief neemt. Ook hetgeen in het voortraject van een ontslag is gebeurd, bepaalt veelal de uitkomst van de zaak. Bepaalde keuzes, acties of gebrek aan actie in het voortraject kunnen bepalend zijn voor de uitkomst, ongeacht of sprake is van een ontslagprocedure of een ontslagregeling.

Het is dan ook van belang dat u tijdig een ervaren ontslagrecht advocaat inschakelt, die pro-actief met u meedenkt en handelt. Dat kan op de achtergrond in het voortraject zijn, bij een dreigend ontslag, maar ook op de voorgrond als uw belangenbehartiger. De advocaten van Patist & Ploegmakers Advocaten kunnen u met raad en daad bijstaan in iedere fase van een ontslag.

Waarom een keuze voor een advocaat ontslagrecht van Patist & Ploegmakers advocaten?

  • Advocaten die volledig gespecialiseerd zijn in het ontslagrecht;
  • U bereikt het maximale uit of in uw situatie;
  • Gratis oriënterend gesprek van een half uur;
  • Vooraf een zo duidelijk mogelijk inzicht in kosten;
  • U bepaalt in gezamenlijk overleg de te volgen strategie.

neem contact met ons op

Ontslagredenen

Een ontslag kan verschillende redenen hebben. Hierbij kunt u denken aan:

  • Ontslag om bedrijfseconomische reden
  • Ontslag op grond van disfunctioneren
  • Ontslag op staande voet
  • Ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid door ziekte
  • Ontslag wegens faillissement

Elke ontslagreden vergt een andere aanpak en kent zijn eigen beoordelingskader. De arbeidsrecht advocaten van Patist & Ploegmakers Advocaten zijn volledig gespecialiseerd in het arbeidsrecht, waaronder het meest voorkomende ontslagrecht en kunnen u bijstaan bij uw ontslag, ongeacht de reden daarvan

Ontslagvergoeding

Bij een ontslag ontvangt een werknemer veelal een ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding is bedoeld als financiële compensatie voor ondermeer toekomstig inkomensverlies. Bij de berekening van de ontslagvergoeding wordt tot 1 juli 2015 de kantonrechtersformule gehanteerd. Deze formule houdt rekening met het aantal dienstjaren, de bruto beloning per maand en de correctiefactor. Wij informeren u graag concreet over hetgeen passend is in de gegeven situatie. U kunt ook meer informatie vinden op deze site onder ontslagvergoeding werknemers en ontslagvergoeding werkgevers.

bereken uw vergoeding

Kosten

U kunt bij ons altijd terecht voor een gratis oriënterend gesprek van een half uur waarbij u uw juridische probleem aan ons voor kunt leggen. Aan de hand van dit gesprek kunnen wij een inschatting maken van de kosten in uw specifieke geval. U krijgt van tevoren bij ons hier zoveel mogelijk informatie over zodat u later niet voor verrassingen komt te staan.

Meer informatie over de kosten

Contact ontslagadvocaat in Maarssen

Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen in uw specifieke geval? Neem dan gerust contact met ons op.

Patist & Ploegmakers Advocaten
Bisonspoor 1215
3605 KZ Maarssen

 

Correspondentieadres
Postbus 1089
3605 KZ Maarssen

Tel: 0346-561132
Fax: 0346-574161

Ook kunt u het onderstaande contactformulier invullen.

Naam*
E-mailadres*
Telefoonnummer
Opmerking*

Niet leesbaar? Verander tekst
Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.