Ontslagvergoeding

Bij een ontslag ontvangt een werknemer vaak een ontslagvergoeding; een financiële compensatie voor toekomstig inkomstenverlies. Voor de berekening van de ontslagvergoeding hebben de kantonrechters richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen vertalen zich in de kantonrechtersformule. Met onderstaande calculator kunt u uw vergoeding volgens de kantonrechtersformule berekenen.

Bereken uw ontslagvergoeding met onze calculator

Houdt u bij het gebruik van onderstaande berekeningstool wel rekening mee dat uw individuele omstandigheden af kunnen wijken en de daadwerkelijke vergoeding dus anders uit kan vallen. Deze berekening is dan ook bedoeld als indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.Inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen.

Onze advocaten hebben de meest actuele kennis over ontslagvergoedingen, passend voor uw situatie en kunnen u optimaal ondersteunen bij een ontslag. Maak een vrijblijvende oriëntatieafspraak om te kijken wat onze specialisten voor u kunnen betekenen.

neem contact met ons op

Informatie voor werkgevers

Moet u als werkgever uw werknemer ontslaan? U bent dan vaak een ontslagvergoeding verschuldigd. Een ontslagrecht advocaat kan u bijstaan om het ontslag op een goede manier af te handelen.

Meer informatie

Informatie voor werknemers

Als u als werknemer wordt ontslagen ontvangt u in de meeste gevallen een ontslagvergoeding. Deze vergoeding hangt af van verschillende factoren. Een ontslagrecht advocaat kan u bijstaan om het maximale uit uw ontslagvergoeding te halen.

Meer informatie

Berekening van de ontslagvergoeding

De hoogte van een ontslagvergoeding wordt berekend volgens de kantonrechtersformule:

A x B x C

A = Aantal gewogen dienstjaren

B = Bruto beloning per maand

C = Correctiefactor

Aantal gewogen dienstjaren (A)

Bij de berekening van het aantal gewogen dienstjaren wordt het aantal jaren in dienst afgerond op hele jaren. Het aantal dienstjaren wordt op de volgende manier berekend: dienstjaren voor uw 40e tellen mee voor 1, dienstjaren van uw 40e tot uw 50e tellen mee voor 1,5 en elk dienstjaar dat u ouder bent dan 50 telt mee voor 2.

Bruto beloning per maand (B)

Bij de berekening van de factor B wordt er uitgegaan van het bruto maandsalaris. Het bruto maandsalaris wordt vermeerderd met vaste en overeengekomen looncomponenten zoals een vakantietoeslag, 13e maand, overwerkvergoeding of een vaste ploegentoeslag. Ook bonussen behoren tot de factor B.

Correctiefactor (C)

De correctiefactor is afhankelijk van de omstandigheden rondom het ontslag. De rechter heeft als uitgangspunt correctiefactor 1. Correctiefactor 1 wordt gebruikt indien geen van beide partijen verwijtbaar is in het ontslag. Als de correctiefactor lager dan 1 ligt dan is de kantonrechter van oordeel dat het ontslag in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn bij verwijtbaar gedrag van de werknemer. In het geval dat de correctiefactor hoger ligt dan 1, is de kantonrechter van mening dat het ontslag in de risicosfeer van de werkgever ligt. De correctiefactor ligt dan tussen de 1 en 2.

Meer informatie over de ontslagvergoeding?

Wilt u meer informatie over de ontslagvergoeding? Of heeft u vragen in uw specifieke geval? Neem dan gerust contact met ons op via het onderstaande contactformulier of bel naar 0346-561132. Bij ons krijgt u een gratis oriënterend gesprek van een half uur. Zo weet u precies wat wij voor u kunnen betekenen.

Naam*
E-mailadres*
Telefoonnummer
Opmerking*

Niet leesbaar? Verander tekst
Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.