Werkgevers

Heeft u als werkgever te maken met een noodgedwongen afscheid van één of meerdere werknemers? Laat u dan bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium informeren en adviseren. Dat kan het verschil maken bij het al dan niet realiseren van een ontslag en de daarmee samenhangende kosten van zo’n ontslag.

Het ontslagrecht in Nederland is erop gericht om de werknemer soms verregaand te beschermen. Het is voor een werkgever dan ook vaak niet makkelijk om werknemers te ontslaan als de grondslag, de in acht te nemen zorgvuldigheid en/of een dossier niet op orde is. een vroegtijdige advisering kan helpen de ontslagvergoeding binnen de perken te houden. Op deze pagina vindt u alle informatie die u als werkgever nodig heeft bij een (voorgenomen) ontslag bij één of meerdere werknemers van uw bedrijf.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.