Boedelverdeling

Eén van de gevolgen van een echtscheiding is dat de huwelijksgoederengemeenschap (alles wat u samen heeft) wordt ontbonden en moet worden verdeeld. In de praktijk wordt dit vaak de boedelverdeling genoemd. De gemeenschap wordt ontbonden op het moment dat het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank is ingediend.

Verdelen naar eigen wens
Alle eigendommen - onder andere de bankrekeningen, de meubels in het huis, de auto en de schulden - moeten dus verdeeld worden. Deze verdeling kan in onderling overleg gebeuren, maar als u daar niet uitkomt kunt u ook de rechter vragen de verdeling voor u vast te stellen. Het is sowieso belangrijk dat u zo snel mogelijk een overzicht maakt van de te verdelen bezittingen en schulden. Voor zover mogelijk kunt u daarop ook al de waarde aangeven.

Ga terug naar echtscheidingsrecht.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.