Scheiding bij gemeenschap van goederen (huwelijksgoederengemeenschap)

Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent en gaat scheiden, wordt de gemeenschap ontbonden en hebben beide partners in principe recht op de helft van alle eigendommen, het vermogen moet ieder de helft van de schulden voldoen. Hoe de verdeling in uw situatie zal zijn, wordt tijdens de scheidingsprocedure bepaald. Dit kan in goed overleg gaan, maar indien noodzakelijk zal de rechter een verdeling maken.

Bij de verdeling van de boedel is het belangrijk dat u zich bij laat staan door een ervaren echtscheidingsadvocaat. Plan een gratis eerste consult in en wij bespreken de procedure met u.

  • Echtscheidingsadvocaat voor mediation en de harde lijn
  • Gratis oriënterend gesprek van een half uur
  • Gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat

0346 561 132 info@ppadvocaten.nl

Bel op 0346 561 132, mail naar info@ppadvocaten.nl of plan een afspraak via het online contactformulier.

Patist & Ploegmakers Advocaten: de advocaat voor uw echtscheiding

“De boedelverdeling is een belangrijk onderdeel van de echtscheiding. Het kan tegelijkertijd ook een punt zijn waar veel strijd over is.

Wij helpen u graag bij de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en bepalen hoe de verdeling in uw belang het beste kan plaatsvinden.

Neem vrijblijvend contact met mij op voor een gratis eerste consult. In dit gesprek bekijken we wat de mogelijkheden zijn en wat de verdere procedure wordt.”

- Nicole Spermon-Ploegmakers

0346 561 132 info@ppadvocaten.nl

Wanneer bent u getrouwd in gemeenschap van goederen?

Wanneer u voor of tijdens uw huwelijk niet bij de notaris bent geweest om huwelijkse voorwaarden op te stellen, bent u automatisch gehuwd in gemeenschap van goederen. Kort gezegd houdt dit in dat in beginsel alle bezittingen en schulden die u heeft, van u samen zijn. Dat geldt zowel voor de bezittingen en schulden die u voor het huwelijk had als voor de bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk verkrijgt of aangaat.

Uitzonderingen

Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen. Wanneer u of uw partner een erfenis heeft ontvangen, kan het zijn dat de erflater (degene die is overleden) in zijn of haar testament heeft laten opnemen dat die erfenis buiten een eventuele gemeenschap van goederen valt. Ook kan er iets geschonken zijn aan één van beide partners en bij de gift zijn bepaald dat deze buiten de gemeenschap blijft. Als daarvan sprake is, valt het door erfenis of schenking verkregen buiten de huwelijksgoederengemeenschap. Het is dan privévermogen van degene die het gekregen heeft.
Een tweede uitzondering zijn 'verknochte goederen'. Dit zijn bezittingen waaraan u of uw partner op enigerlei bijzondere wijze verknocht is. Dit moet dan wel kunnen worden aangetoond en wordt niet snel aangenomen door de rechter. Uw echtscheidingsadvocaat kan u hierover meer vertellen.

Boedelverdeling bij echtscheiding

Eén van de gevolgen van een echtscheiding is dat de huwelijksgoederengemeenschap wordt ontbonden en bij helfte tussen de partners moet worden verdeeld. In de praktijk wordt dit vaak de boedelverdeling genoemd. De gemeenschap wordt ontbonden op de dag dat het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank is ingeschreven. Al hetgeen er die dag binnen de huwelijksgemeenschap valt zal moeten worden verdeeld.

Verdelen naar eigen wens

Alle eigendommen - onder andere de bankrekeningen, de meubels in het huis, de auto en de schulden - moeten dus verdeeld worden. Deze verdeling kan in onderling overleg gebeuren, maar als u daar niet uitkomt kunt u ook de rechter vragen de wijze van verdeling voor u vast te stellen. Het is sowieso belangrijk dat u zo snel mogelijk een overzicht maakt van de te verdelen bezittingen en schulden. Voor zover mogelijk kunt u daarop ook al de waarde aangeven.

Neem direct contact op

Wilt u een echtscheidingszaak, verbreking samenleving of ontbinding geregistreerd partnerschap voorleggen aan een advocaat of wilt u een vrijblijvende oriënterende afspraak maken? U kunt contact met ons opnemen door te bellen naar telefoonnummer 0346-561132 of het onderstaande contactformulier invullen.

Naam*
E-mailadres*
Telefoonnummer
Opmerking*

Niet leesbaar? Verander tekst
Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.