Kinderalimentatie bij scheiding

Ouders zijn wettelijk verplicht om bij te dragen aan het levensonderhoud van hun kinderen. Dit geldt op het moment dat de kinderen bij hen in huis wonen, maar ook wanneer dit - na een echtscheiding - niet meer het geval is. In dat geval zal de ouder die niet meer de dagelijkse zorg voor de kinderen heeft, een bedrag aan kinderalimentatie aan de verzorgende ouder moeten betalen, totdat de kinderen 18 jaar zijn.

Vragen over kinderalimentatie bij scheiding? Plan een gratis eerste consult in en wij bespreken de procedure met u.

  • Echtscheidingsadvocaat voor mediation en de harde lijn
  • Gratis oriënterend gesprek van een half uur
  • Gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat

0346 561 132 info@ppadvocaten.nl

Bel op 0346 561 132, mail naar info@ppadvocaten.nl of plan een afspraak via het online contactformulier.

Patist & Ploegmakers Advocaten: de advocaat voor uw echtscheiding

“Beide ouders dragen de financiële verantwoordelijkheid voor de kinderen. Dit loopt ook door na een scheiding. Ik vertel u graag wat de kinderalimentatie betekent voor u en uw partner en hoe het wordt berekend.

Vaak is kinderalimentatie onderdeel van een echtscheiding. In dat geval help ik u door de echtscheiding heen. Het liefst gebeurt dit in goed overleg, bijvoorbeeld via een mediationtraject. Komt u er echter niet uit met uw partner, dan vechten wij voor uw belangen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis eerste consult. In dit gesprek bekijken we wat de mogelijkheden zijn en wat de verdere procedure wordt.”

- Nicole Spermon-Ploegmakers

0346 561 132 info@ppadvocaten.nl

De hoogte van de kinderalimentatie

Welk bedrag aan kinderalimentatie zal moeten worden betaald, is afhankelijk van vele factoren. Wat de maandelijkse kosten van een kind zijn per maand, is afhankelijk van het inkomen van de ouders, het aantal kinderen in het gezin en de leeftijden van de kinderen. Door het Nibud zijn tabellen gemaakt op basis waarvan berekend kan worden wat de kosten van kinderen zijn.

Welk bedrag de alimentatieplichtige moet gaan betalen aan kinderalimentatie hangt af van zijn of haar inkomen na de scheiding, hoe vaak de kinderen bij hem of haar verblijven, of er ook kinderen uit een eerdere relatie zijn die onderhouden moeten worden etc. Om kinderalimentatie goed te kunnen berekenen is dus van belang dat alle relevante gegevens bekend zijn. Uw advocaat kan dan voor u berekenen wat in uw situatie een redelijk bedrag aan kinderalimentatie zou zijn.

Voortgezette onderhoudsplicht

Voor kinderen van 18 tot 21 jaar (jong-meerderjarige  kinderen) geldt een voortgezette onderhoudsplicht. Bij kinderen van die leeftijd geldt dat de alimentatie - die eerst aan de verzorgende ouder werd betaald - direct aan het kind wordt betaald.

Vaststellen door de rechter

U kunt de hoogte van de alimentatie samen met uw partner bepalen en laten vastleggen in het ouderschapsplan. Wanneer u de ontvangende partij zult zijn, is het sterk aan te raden om de alimentatie (mede) door de rechter in een beschikking te laten vaststellen. U staat dan sterker wanneer uw ex-partner de alimentatie niet kan of wil betalen. Uw advocaat kan u hierover meer vertellen.

Jaarlijkse verhoging

Ieder jaar wordt op 1 januari de kinderalimentatie verhoogd met “de wettelijke indexering”. De hoogte van het  indexeringspercentage wordt ieder jaar in november vastgesteld en openbaar gemaakt door de Minister van Justitie. U dient zelf de verhoging van de alimentatie te berekenen en door te voeren.

Neem direct contact op

Wilt u een echtscheidingszaak, verbreking samenleving of ontbinding geregistreerd partnerschap voorleggen aan een advocaat of wilt u een vrijblijvende oriënterende afspraak maken? U kunt contact met ons opnemen door te bellen naar telefoonnummer 0346-561132 of het onderstaande contactformulier invullen.

Naam*
E-mailadres*
Telefoonnummer
Opmerking*

Niet leesbaar? Verander tekst
Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.