Meerderjarige kinderen

De invloed van een echtscheiding op meerderjarige kinderen (> 18 jaar) is juridisch gezien beperkt. Vanaf hun 18e kunnen kinderen sowieso zelf bepalen waar ze willen wonen en hoe vaak ze contact hebben met hun ouders.

Voortgezette onderhoudsplicht
Voor kinderen tussen de 18 en 21 geldt een voortgezette onderhoudsplicht. De alimentatie - die eerst aan de verzorgende ouder werd betaald - moet nu direct aan het kind worden betaald.

Ook afspraken over de alimentatie moeten dan direct met het kind zelf worden gemaakt. Wanneer het kind zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien, bijvoorbeeld omdat het kind werkt, kan in overleg worden besloten om de alimentatie te stoppen.

Na het 20e levensjaar zijn ouders niet meer wettelijk maar vaak nog wel moreel verplicht om alimentatie te betalen, omdat het kind nog niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Dit gaat bijvoorbeeld op wanneer het kind studeert.  Dit is echter geen afdwingbare verplichting meer voor de ouders.

Ga terug naar echtscheidingsrecht.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.