Partneralimentatie bij echtscheiding

Wanneer een van de partners na een echtscheiding over onvoldoende inkomsten beschikt om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien, kan een bedrag aan partneralimentatie worden vastgesteld. Bij de bepaling van de hoogte van de partneralimentatiebijdrage spelen verschillende aspecten een rol. Zo wordt van de alimentatiegerechtigde in principe verwacht dat deze zich inspant om na de echtscheiding zelf (deels) in de kosten van zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. Dit betreft de zogenoemde verdiencapaciteit. Anderzijds is de hoogte van de alimentatie afhankelijk van de draagkracht van de alimentatieplichtige. Daarbij wordt er op basis van het inkomen en de lasten bepaald of er een bijdrage voldaan kan worden en zo ja, hoe hoog deze partneralimentatie dan moet zijn.

Een echtscheidingsadvocaat kan u daarover meer vertellen. Plan een gratis eerste consult in en wij bespreken de procedure met u.

  • Echtscheidingsadvocaat voor mediation en de harde lijn
  • Gratis oriënterend gesprek van een half uur
  • Gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat

0346 561 132 info@ppadvocaten.nl

Bel op 0346 561 132, mail naar info@ppadvocaten.nl of plan een afspraak via het online contactformulier.

Patist & Ploegmakers Advocaten: de advocaat voor uw echtscheiding

“Of partneralimentatie in uw situatie van toepassing is, is afhankelijk van vele factoren. Samen met u beoordelen we de omstandigheden en stemmen we met elkaar af wat de insteek zal zijn.

Vaak is partneralimentatie onderdeel van een echtscheiding. In dat geval help ik u door de echtscheiding heen. Het liefst gebeurt dit in goed overleg, bijvoorbeeld via een mediationtraject. Komt u er echter niet uit met uw partner, dan vecht ik voor uw belangen.

Neem vrijblijvend contact met mij op voor een gratis eerste consult. In dit gesprek bekijken we wat de mogelijkheden zijn en wat de verdere procedure wordt.”

- Arjan Patist

0346 561 132 info@ppadvocaten.nl

Samen overeenkomen of via de rechter

U kunt de hoogte van de partneralimentatie onderling overeenkomen en de afspraken hierover opnemen in een echtscheidingsconvenant. Wanneer u onderling geen overeenstemming kunt bereiken, kunt u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen.

Aanvragen na de scheiding

Het kan ook voorkomen dat u tijdens de scheiding afspreekt dat er geen partneralimentatie hoeft te worden betaald, omdat daaraan op dat moment geen behoefte is. Als dan na verloop van tijd het inkomen van u of uw ex-partner (deels) wegvalt kan er op dat moment alsnog partneralimentatie worden aangevraagd. U kunt overigens natuurlijk niet zomaar uw baan opzeggen en dan uw ex-partner om alimentatie vragen. Dan zal er sprake zijn van verwijtbaar inkomensverlies, wat niet op uw ex-partner kan worden verhaald!

Duur van de alimentatie

In de wet is nu nog opgenomen dat de alimentatie maximaal 12 jaar duurt. Na afloop van deze periode kan door de alimentatiegerechtigde om een verlenging van deze termijn worden gevraagd, maar dat zal alleen worden toegekend wanneer het voor de ontvangende partner bijzonder onredelijk zou zijn als de alimentatie zou worden stopgezet. Dat is alleen in zeer uitzonderlijke situaties het geval. Over een kortere duur van de alimentatie kunt u ook afspraken maken, onderling of met tussenkomst van de rechter. De alimentatieverplichting vervalt altijd wanneer de ontvangende partner opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen met een nieuwe partner als waren zij gehuwd.

Wanneer het huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en er geen kinderen uit de relatie zijn geboren,  duurt de alimentatieverplichting nooit langer dan de duur van het huwelijk.

In 2015 is een wetsvoorstel ingediend waarin de regels van de partneralimentatie totaal overhoop werden gegooid. De alimentatieduur moest worden verkort van 12 naar 5 jaar. Er kwam een eenvoudigere berekenmethode en er moest een andere grondslag komen. Er is veel kritiek op dit voorstel gekomen. De Raad van State oordeelde zelfs dat het voorstel ver verwijderd was van de maatschappelijke realiteit. Het voorstel is daarom teruggegaan naar “de tekentafel”, het is aangepast en nu is het wachten of dit wetsvoorstel wel tot wet zal worden.

Jaarlijkse verhoging

Ieder jaar wordt op 1 januari de alimentatie verhoogd met “de wettelijke indexering”. Dit indexeringspercentage wordt ieder jaar in november vastgesteld en openbaar gemaakt door de Minister van Justitie. U dient zelf de verhoging van de alimentatie te berekenen en door te voeren.

Neem direct contact op

Wilt u een echtscheidingszaak, verbreking samenleving of ontbinding geregistreerd partnerschap voorleggen aan een advocaat of wilt u een vrijblijvende oriënterende afspraak maken? U kunt contact met ons opnemen door te bellen naar telefoonnummer 0346-561132 of het onderstaande contactformulier invullen.

Naam*
E-mailadres*
Telefoonnummer
Opmerking*

Niet leesbaar? Verander tekst
Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.