Ontslag met wederzijds goedvinden

U kunt met uw werknemer de arbeidsovereenkomst altijd in onderling overleg beëindigen. U maakt dan in onderling overleg met uw medewerker afspraken over het einde van het dienstverband en de daarbij af te spreken voorwaarden. Het voorkomt een procedure en bespaart in veel gevallen dus ook kosten. Een beëindiging op basis van afspraken levert voor u als werkgever de zekerheid van een ontslag, zonder dat u afhankelijk bent van een oordelende instantie, zoals UWV Werkbedrijf of de rechter. U heeft daarmee zelf ook maximale invloed op de voorwaarden waaronder het dienstverband wordt beëindigd.

Bij een einde van het dienstverband met wederzijds goedvinden doet u er verstandig aan om de afspraken c.q. voorwaarden van het ontslag vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Die komt veelal tot stand op basis van een voorstel, waarbij het initiatief van u als werkgever uitgaat. Neem contact met ons op: wij begeleiden u in een dergelijk traject en kunnen u tevens adviseren over hetgeen al dan niet passend is als voorstel in een bepaalde situatie. Uiteraard kunnen wij ook voorzien in een deugdelijke vastlegging van de afspraken. Als werkgever heeft u daar groot belang bij, nu een hoge mate van zorgvuldigheid wordt verlangd van u als werkgever. Indien een werknemer onvoldoende op de hoogte is geweest van de consequenties van een beëindigingsovereenkomst, kan de werknemer pogen om de afspraken achteraf aan te tasten. Uiteraard wenst u dit te voorkomen.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.