Ontslag met wederzijds goedvinden

U kunt met uw werkgever altijd de arbeidsovereenkomst in onderling overleg beëindigen. Voor zowel u als uw werkgever kan dit een prettige oplossing zijn, aangezien er dan geen procedures hoeven te volgen.

Hoewel de beëindiging met wederzijds goedvinden veelal in gemoedelijke sfeer wordt afgehandeld, doet u er goed aan eventuele voorstellen van uw werkgever te laten beoordelen door een ervaren arbeidsrechtspecialist. Neem contact met ons op over uw mogelijkheden. Wij hebben de expertise in huis voor de onderhandelingen over een passende regeling en om ervoor te zorgen dat uw WW-uitkering ook bij deze vorm van ontslag zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.

Deskundig advies komt nooit te vroeg…..
Ons advies is niet beperkt tot een beëindigingsregeling zelf, maar kan veelal niet zonder advisering in en over het voor-traject. U doet er dus verstandig aan om zich al te laten adviseren vanaf het moment dat u signalen van uw werkgever ontvangt, die het einde van de arbeidsovereenkomst inluiden. Hetgeen vooraf gaat, bepaalt of een valide reden voor ontslag bestaat en de voorwaarden waaronder een afscheid plaatsvindt. Wij adviseren u over de bij de onderhandelingen te betrekken onderwerpen zoals:

  • de wijze van eindigen;
  • de einddatum van het dienstverband;
  • het in acht nemen van de opzegtermijn;
  • de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding;
  • het opheffen of beperken van het relatie- en/of non-concurrentiebeding;
  • het al dan niet vrijstellen van werkzaamheden;
  • het overnemen of inleveren van bedrijfseigendommen

Het is overigens niet ongebruikelijk dat uw werkgever de kosten van een arbeidsrechtspecialist (deels) vergoedt. Dit vormt een vast onderdeel in de onderhandelingen die wij namens u voeren.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.