Ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid door ziekte

Als uw werknemer langdurig ziek is, kunt u als werkgever de arbeidsovereenkomst na een periode van twee aaneengesloten jaren opzeggen. Daartoe is dan wel vereist dat niet te verwachten is dat binnen zes maanden herstel optreedt en/of er een andere passende functie beschikbaar is of te creëren is.

U kunt als werkgever de beëindiging realiseren door een procedure of door het doen van een beëindigingsvoorstel.

Let op: Als u als werkgever in de periode van ziekte niet (volledig en/of tijdig) voldaan heeft aan de door de wet gestelde reïntegratieverplichtingen, dan riskeert u dat een beëindiging niet zondermeer gerealiseerd zal kunnen worden: In dat geval kan het UWV u als werkgever een verlengde loondoorbetalingsverplichting en/of een boete opleggen.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.