Ontslag op grond van disfunctioneren

Als uw werknemer structureel niet goed functioneert, kunt u als werkgever op die grond een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV Werkbedrijf of ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter verzoeken.

Als werkgever moet u het disfunctioneren verifieerbaar kunnen aantonen. Veelal worden daartoe verslagen van functionerings- of beoordelingsgesprekken gebruikt. Daarin behoren dan reële en objectief meetbare verbeterpunten en doelstellingen te worden benoemd. U dient als werkgever, de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid te hebben gesteld om zijn functioneren te verbeteren. Dit wordt ook wel een verbetertraject genoemd. De werknemer dient daarbij al dan niet door coaching te worden begeleid en zonodig dient de werknemer in de gelegenheid te worden gesteld om een opleiding en/of cursussen te volgen met het oog op verbetering.

Als werkgever dient u tevens tijdig te wijzen op de mogelijke consequenties indien geen verbetering plaatsvindt. Dat kan een beëindiging van het dienstverband zijn, indien onmogelijk is gebleken om de werknemer in een andere passende functie te laten werken.

Het is raadzaam dat u als werkgever een functioneringsdiscussie op basis van het voorgaande goed kunt motiveren. Van u, als werkgever wordt een hoge mate van zorgvuldigheid verwacht, alvorens een dienstverband te laten eindigen op basis van disfunctioneren. In de praktijk blijkt dat regelmatig aan één of meerdere criteria niet is voldaan om te kunnen concluderen dat het noodzakelijk is om het dienstverband te laten eindigen vanwege disfunctioneren. Hoe beter u als werkgever uw dossier op orde heeft, hoe beter uw kansen zijn om tot een ontslag te kunnen komen. Daarbij komt, dat een kantonrechter geen of slechts een geringe beëindigingsvergoeding zal toekennen, indien blijkt dat de medewerker genoeg kansen en gelegenheden heeft gehad, zonder dat die tot resultaat hebben geleid.

Veelal zullen partijen het niet eens zijn over de vraag of er al dan niet sprake is van disfunctioneren. In die gevallen zal het ontslag door de kantonrechter of het UWV Werkbedrijf getoetst moeten worden. Wij staan u als werkgever bij, als het gaat om advisering in het traject voorafgaande aan een procedure. Tevens hebben wij uiteraard ruime (proces-)ervaring en specialistische kennis indien het tot een procedure komt. Neem daartoe met ons contact op. Ook in het kader van onderhandelingen over een minnelijke regeling ter beëindiging van een dienstverband staan wij u deskundig bij.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.