Ontslag op grond van disfunctioneren

Als u als werknemer structureel niet goed functioneert, kunt u op die grond ontslagen worden. Hierbij riskeert u niet alleen uw baan, maar ook uw aanspraak op een WW- uitkering. Bij bewezen disfunctioneren zal meestal een lage dan wel geen ontslagvergoeding worden toegekend. Deze risico's zijn te vermijden door tijdig juridisch advies in te winnen. Zodra uw functioneren ter discussie is gesteld, is het raadzaam om ons te raadplegen. Wij adviseren –in eerste instantie slechts op de achtergrond- op welke wijze u het beste kunt reageren of wat u kunt ondernemen.

De werkgever moet disfunctioneren schriftelijk kunnen aantonen. Veelal worden daartoe verslagen van functionerings- of beoordelingsgesprekken gemaakt. Daarin behoren dan reële en objectief meetbare verbeterpunten en doelstellingen te worden benoemd. U moet in de gelegenheid gesteld worden, uw functioneren te verbeteren door indien nodig bijvoorbeeld begeleiding, opleiding en cursussen. Tevens dient de werkgever u tijdig te wijzen op de mogelijke consequenties indien geen verbetering plaatsvindt (bijvoorbeeld een streven naar beëindiging van het dienstverband door de werkgever). Voldoet uw werkgever niet aan deze zorgvuldige handelwijze, dan zult u zich veelal goed kunnen verweren.

Als werknemer dient u altijd bezwaar te maken tegen negatieve beoordelingen en uw bezwaren gemotiveerd kenbaar te maken aan uw werkgever. Doet u dat niet, dan kan dit aanleiding geven om aan te nemen dat uw functioneren daadwerkelijk ontoereikend is.

Veelal zullen u en uw werkgever het niet eens zijn over de vraag of er al dan niet sprake is van disfunctioneren. In die gevallen zal het ontslag door de kantonrechter of het UWV worden getoetst. Het is raadzaam u dan te laten bijstaan en verweer te voeren. Neem daartoe contact met ons op. Wij beschikken over specialistische kennis en (proces-) ervaring om u goed te kunnen begeleiden. Ook in het kader van onderhandelingen over een minnelijke regeling ter beëindiging van uw dienstverband staan wij u deskundig bij. Die onderhandelingen gaan echter niet zonder een inhoudelijke discussie over de houdbaarheid van het verwijt van uw werkgever. Die bepaalt immers of er een reden voor ontslag bestaat en wat daarbij dan de beëindigingsvoorwaarden zouden moeten zijn.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.