Ontslag op staande voet

Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst zonder vergunning is slechts mogelijk als u op gegronde redenen het dienstverband wil beëindigen op basis van een dringende reden. Het gaat dan om een ontslag op staande voet.

Ontslag op staande voet kan plaatsvinden wegens zeer ernstige misdragingen van de werknemer. Een ontslag op staande voet kan zonder ontslagvergunning plaatsvinden en ook zonder dat de kantonrechter op voorhand daarover een oordeel wordt gevraagd. Het ontslag dient aan de werknemer onmiddellijk te worden meegedeeld, evenals de dringende reden voor het ontslag. Het ontslag gaat dan onmiddellijk in: er wordt dus ook geen opzegtermijn in acht genomen.

Voor een geldig ontslag op staande voet moet worden voldaan aan de eisen die de wet daaraan stelt en die in de rechtspraak verder zijn ontwikkeld. Het komt zeer regelmatig voor dat niet voldaan is aan de vereisten voor een geldig ontslag op staande voet. Zo kan er tussen het moment van mededeling en de verweten gedraging teveel tijd zijn verstreken. Het ontslag is dan niet meer onverwijld. Verder kan er sprake van zijn dat de verweten gedraging geen dringende reden oplevert of bestaat er discussie over hetgeen verweten wordt. Regelmatig is een ontslag op staande voet niet in proportie met hetgeen verweten wordt en was een andere, meer passende sanctie op haar plaats geweest. Ten slotte kan een besluit tot ontslag op staande voet onzorgvuldig tot stand komen, doordat bijvoorbeeld geen hoor en wederhoor is toegepast alvorens te ontslaan.

Kortom, de lat ligt voor u als werkgever nogal hoog om een ontslag op staande voet rechtsgeldig te (kunnen) geven. Neem -bij voorkeur voor het geven van het ontslag op staande voet- contact met ons op: Wij hebben ruime kennis en ervaring om u te adviseren over de kansen en risico’s van een te geven ontslag op staande voet. Wij kunnen verder adviseren over eventuele alternatieven indien u de risico’s te groot acht.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.