Ontslag wegens faillissement

Bij een faillissement wordt een curator benoemd die het faillissement afwikkelt. Over het algemeen zegt de curator de arbeidsovereenkomsten zo spoedig mogelijk op. Daarvoor hoeft geen ontslagvergunning te worden aangevraagd en evenmin hoeft ontbinding via de rechter te worden gevraagd. Zolang de arbeidsovereenkomsten nog niet zijn beëindigd, zal het UWV de loondoorbetaling voor haar rekening nemen.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.