Ontslagvergoeding werkgevers

Een arbeidsovereenkomst is geen levensverzekering, terwijl de ‘gouden handdruk’ ook steeds minder ‘goud’ is geworden. Een werknemer heeft bij ontslag (dus) ook niet altijd recht op een ontslagvergoeding.

Wanneer heeft een werknemer wel of geen aanspraak op een ontslagvergoeding?

Met name de wijze waarop u als werkgever tot een ontslag wil komen en de concrete ontslagsituatie bepalen de vraag of een ontslagvergoeding verschuldigd is en zo ja, hoeveel die redelijkerwijs zou moeten bedragen. Maatstaf voor de hoogte van de vergoeding is de zogenaamde ‘kantonrechtersformule’ (zie hierna).

Vooral in een situatie waarbij door u als werkgever een ontslagregeling (een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst) wordt nagestreefd, zal een beëindigingsvergoeding vaak helpen om zonder procedure tot een ontslag te komen. Ook in de situatie waarbij u als werkgever bij de rechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt, speelt het vraagstuk van de ontslagvergoeding een rol.

In de volgende scenario’s heeft een werknemer veelal geen recht op ontslagvergoeding:

  • Wanneer het contract wordt beëindigd in de proeftijd
  • Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd na een faillissement
  • Wanneer de werknemer zelf ontslag neemt
  • Wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
  • Wanneer de werknemer (terecht) op staande voet wordt ontslagen of het dienstverband op grond van een deugdelijke dringende reden eindigt.

Uiteraard zijn er ook uitzonderingen op deze situaties. Wilt u meer concreet weten of en in welke mate een ontslagvergoeding gerechtvaardigd is?

neem contact met ons op

Factoren binnen de berekening van de ontslagvergoeding

De hoogte van deze vergoeding hangt onder andere af van een combinatie van het bruto maandinkomen inclusief vakantiegeld en vaste inkomensbestanddelen, het aantal gewogen dienstjaren en de zogenaamde correctiefactor.

Ondanks de duidelijke richtlijn, kan de hoogte van de ontslagvergoeding per geval nogal verschillen, vooral door de toepassing van de correctiefactor. De correctiefactor brengt tot uitdrukking wie van partijen in meer of minder mate een verwijt kan worden gemaakt van het ontslag of de grond daarvoor. Wie al dan niet iets te verwijten is met betrekking tot het ontslag of de grond daarvoor, wordt vooral bepaald door hetgeen aan het ontslag vooraf gaat: Het is dan ook aan te raden om al in een vroeg stadium een advocaat in te schakelen en u in het voortraject te laten adviseren. Indien u reeds op zo’n moment contact met ons zoekt, kunnen wij u dan al – veelal op de achtergrond – adviseren over “do’s & don’ts”. Uiteindelijk vertaalt zich dit in een zo optimaal mogelijke positie in een ontslagdiscussie en dus in een vertrek onder zo minimaal mogelijke voorwaarden. Neem dus tijdig contact met ons op!

De hoogte van een ontslagvergoeding wordt berekend volgens de kantonrechtersformule:

A x B x C

A = Aantal gewogen dienstjaren
B = Bruto beloning per maand
C = Correctiefactor

Bereken de ontslagvergoeding met onze calculatorInclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen.

De met de calculator berekende vergoeding gaat uit van een neutrale correctiefactor. De met de calculator berekende vergoeding gaat er dus vanuit dat geen van partijen in meer of mindere mate een verwijt kan worden gemaakt van het voorgenomen ontslag. De vergoeding kan dus meer bedragen indien u als werkgever een groter verwijt van het ontslag is te maken, maar kan dus ook minder bedragen indien uw werknemer meer is te verwijten van het voorgenomen ontslag.

Contact

Als u een concrete inschatting wil over een passende factor bij een door u voorgenomen ontslag, neem dan contact met ons op via het onderstaande contactformulier. Op die basis kunt u bezien of een regeling is te treffen.

Naam*
E-mailadres*
Telefoonnummer
Opmerking*

Niet leesbaar? Verander tekst
Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.