Ontslagvergoeding werknemers

Wanneer u als werknemer wordt ontslagen ontvangt u in veel gevallen een ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding wordt ook wel ‘gouden handdruk’ genoemd of beëindigingsvergoeding. De hoogte van deze vergoeding hangt onder andere af van een combinatie van uw bruto maandinkomen inclusief vakantiegeld en vaste inkomensbestanddelen, het aantal gewogen dienstjaren en de zogenaamde correctiefactor.

Ondanks de duidelijke richtlijn, kan de hoogte van de ontslagvergoeding per geval nogal verschillen, vooral door de toepassing van de correctiefactor. De correctiefactor brengt tot uitdrukking wie van partijen in meer of minder mate een verwijt kan worden gemaakt van het ontslag of de grond daarvoor. Wie al dan niet iets te verwijten is met betrekking tot het ontslag of de grond daarvoor, wordt vooral bepaald door hetgeen aan het ontslag vooraf gaat: Het is dan ook aan te raden om al in een vroeg stadium een advocaat in te schakelen. U doet er verstandig aan om als werknemer alert te zijn op signalen die mogelijk het einde van uw dienstverband inluiden. Indien u reeds op zo’n moment contact met ons zoekt, kunnen wij u dan al – veelal op de achtergrond – adviseren over “do’s & don’ts”. Uiteindelijk vertaalt zich dit in een zo optimaal mogelijke positie in een ontslagdiscussie en dus in een vertrek onder maximale voorwaarden.

neem contact met ons op

De hoogte van een ontslagvergoeding wordt berekend volgens de kantonrechtersformule:

A x B x C

A = Aantal gewogen dienstjaren
B = Bruto beloning per maand
C = Correctiefactor

Bereken uw ontslagvergoeding met onze calculatorInclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen.

De met de calculator berekende vergoeding gaat uit van een neutrale correctiefactor. De met de calculator berekende vergoeding gaat er dus vanuit dat geen van partijen in meer of mindere mate een verwijt kan worden gemaakt van het voorgenomen ontslag. De vergoeding kan dus meer bedragen indien uw werkgever een groter verwijt van het ontslag is te maken, maar kan dus ook minder bedragen indien u als werknemer meer is te verwijten van het voorgenomen ontslag.

Als u een concrete inschatting wil over een passende factor in uw situatie, neem dan contact met ons op.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Of u recht heeft op een ontslagvergoeding hangt af van verschillende factoren, namelijk de wijze waarop uw werkgever tot een ontslag wil komen en uw persoonlijke situatie.

Vooral in een situatie waarbij een ontslagregeling (een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst) wordt nagestreefd of in een situatie waarbij uw werkgever bij de rechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt, speelt het vraagstuk van de ontslagvergoeding.

In de volgende scenario’s heeft u vaak geen recht op een ontslagvergoeding:

  • Wanneer uw contract wordt beëindigd in de proeftijd
  • Wanneer uw arbeidsovereenkomst wordt beëindigd na een faillissement
  • Wanneer u zelf ontslag neemt
  • Wanneer uw contract eindigt vanwege de pensioengerechtigde leeftijd
  • Wanneer u (terecht) op staande voet wordt ontslagen

Uiteraard zijn er ook uitzonderingen op deze situaties. Wilt u zeker weten of u recht heeft op een ontslagvergoeding? Schakel ons dan in: wij kunnen u als gespecialiseerde advocaten deskundig adviseren.

Vragen over ontslagvergoeding?

Voor vragen over ontslagvergoeding kunt u altijd bij ons terecht. Twijfelt u over de omvang en lading van uw ontslagsituatie? Neem dan gerust contact met ons op. Bij ons krijgt u een gratis oriënterend gesprek van een half uur. Zo weet u precies wat wij voor u kunnen betekenen.

Naam*
E-mailadres*
Telefoonnummer
Opmerking*

Niet leesbaar? Verander tekst
Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.