Opzegging door werknemer (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd)

Uw werknemer kan zijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen. Daarbij dient hij wel de geldende opzegtermijn in acht te nemen. Die blijkt uit het contract en -indien van toepassing- uit de CAO en anders uit de wet. Zegt uw medewerker op zonder de geldende opzegtermijn in acht te nemen, dan kan hij schadeplichtig jegens u als werkgever worden. Dit geldt ook wanneer de werknemer een contract voor bepaalde tijd opzegt, terwijl deze geen tussentijdse opzeggingsmogelijkheid bevat.

Let op! Indien u gebruik wil maken van een opzegging door de werknemer zelf, dan is het raadzaam om dit schriftelijk vast te leggen. Een medewerker die in een opwelling zijn dienstverband opzegt, kan daarop soms gerechtvaardigd terugkomen. Maatstaf is dat een medewerker zich bewust is van de consequenties van zijn opzegging: Wanneer het einde van het dienstverband plaatsvindt op zijn initiatief en/of op een grond die aan hem verwijtbaar is, dan heeft hij in principe geen recht op een WW-uitkering. Neem contact met ons op, als u gebruik wil maken van een opzegging door uw werknemer, maar zoveel mogelijk wil waarborgen, dat die daaraan gehouden kan worden.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.