Opzegging door werknemer (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd)

Als werknemer kunt u uw arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd altijd opzeggen. Daarbij dient u wel de geldende opzegtermijn in acht te nemen. Die blijkt uit het contract en indien van toepassing uit de CAO en anders uit de wet. Zegt u op zonder de geldende opzegtermijn in acht te nemen, dan kunt u schadeplichtig jegens de werkgever worden. Dit geldt ook wanneer u een contract voor bepaalde tijd opzegt, terwijl deze geen tussentijdse opzeggingsmogelijkheid bevat.

Let op! Wanneer het einde van het dienstverband plaatsvindt op uw initiatief en/of op een grond die aan u verwijtbaar is, dan heeft u in principe geen recht op een WW-uitkering. Laat u door ons informeren over uw situatie en uw positie, voordat u opzegt.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.