Mr. A. Patist

Arjan Patist is sinds 1997 advocaat en is daarnaast sinds 2008 actief als mediator. Arjan is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en heeft daartoe een post-academische opleiding (Grotius Academie Arbeidsrecht, dé specialisatie-opleiding op het vlak van het arbeidsrecht) succesvol afgerond. Arjan staat zowel werkgevers als werknemers bij en heeft een ruime ervaring in advisering, het voeren van onderhandelingen en procedures.
Arjan is sinds 1997 tevens actief op het vlak van familierecht en heeft een uitgebreide kennis en ervaring in zowel de rol van procesadvocaat als mediator.

U kunt bij Arjan terecht voor:

Arbeidsrechtelijke kwesties:

  • Advisering vooruitlopend op en tijdens ontslagkwesties;
  • Onderhandelingen in het kader van ontslag, beëindigingsvoorwaarden, waaronder ontslagvergoeding;
  • Het voeren van ontslagprocedures (ontbinding van de arbeidsovereenkomst, ontslagvergunningsaanvragen);
  • Het voeren van Kennelijk onredelijk ontslagprocedures
  • Het voeren van Loonvorderingsprocedures
  • Advisering en procedures uit hoofde van een concurrentie/relatiebeding;

Familierechtelijke zaken:

 

Arbeidsrecht advocaat Arjan Patist

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.