De UWV- of ontslagvergunningsprocedure

Uw werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet tegen uw wil beëindigen zonder een bij het UWV aan te vragen ontslagvergunning. De werkgever kan in plaats daarvan ook de rechter vragen om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Uw werkgever is vrij om te kiezen welke procedure hij volgt.

De te toetsen ontslagreden in een ontslagvergunningsprocedure kan divers zijn. Het kan gaan om bedrijfseconomische redenen, disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie, een einde van het dienstverband na twee jaar ziekte etc.

Een UWV- ook wel ontslagvergunningsprocedure begint met het verzoek van uw werkgever aan het UWV tot verlening van een ontslagvergunning. U krijgt vervolgens van het UWV de gelegenheid om daarop te reageren en verweer te voeren. U doet er verstandig aan, om ons vóór of bij ontvangst van de UWV-stukken zo spoedig mogelijk te raadplegen over uw mogelijkheden. De verweertermijnen zijn kort en uitstel is meestal niet mogelijk. Wij hebben relevante ervaring en gespecialiseerde kennis ten aanzien van de mogelijkheden, het beoordelingskader, de kansen en risico’s voor het voeren van verweer. Neem dus gerust contact met ons op. Verweer heeft in de meeste gevallen zin: de voorstelling van zaken is veelal niet zo eenzijdig als een werkgever voorstelt.

De ontslagvergunningsprocedure kent veelal twee schriftelijke ronden. Na de over en weer ingenomen standpunten, oordeelt een ontslagadviescommissie over de vraag of een valide reden bestaat voor het verlenen van een ontslagvergunning. De commissie adviseert vervolgens het UWV Werkbedrijf of zij meent dat een ontslagvergunning al dan niet moet worden verleend.

Tegen een verleende vergunning kan geen beroep worden ingesteld.

Bij verkrijging van een vergunning mag de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Dit geschiedt meestal door een aan de werknemer gerichte brief. De werkgever dient daarbij de juiste opzegtermijn in acht te nemen. Welke opzegtermijn juist is, wordt bepaald door de arbeidsovereenkomst, CAO of wetgeving. Wij kunnen u daarover adviseren. Indien wordt opgezegd zonder inachtneming van de opzegtermijn, is de werkgever schadeplichtig. Raadpleeg ons wat u in zo’n geval kunt ondernemen.

Opzegging zonder vergunning
Als uw werkgever uw arbeidsovereenkomst beëindigt zonder een ontslagvergunning (of zonder ontbindingsbeslissing van de rechter), kunt u zich beroepen op de vernietigbaarheid van het ontslag en duurt de arbeidsovereenkomst in beginsel voort. U kunt dan tevens doorbetaling van loon vorderen. Als u ervoor kiest om het ontslag in stand te laten en de 'onregelmatigheid' van het ontslag wordt bevestigd, kunt u een schadevergoeding vorderen van de werkgever voor de genegeerde opzegtermijn (het loon over deze opzegtermijn, de zogenaamde gefixeerde schadevergoeding) of een volledige schadevergoeding. Laat u zich in beide gevallen informeren over uw mogelijkheden. Wij bezien met u de kansen en risico’s van de verschillende mogelijkheden.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.