Echtelijke woning

Gebruik van de woning tijdens de echtscheidingsprocedure
Als er besloten is te gaan scheiden, is het vaak al snel noodzakelijk om afspraken te maken over wie er - zolang als de procedure duurt - in de woning blijft wonen en wie de kosten van de woning blijft voldoen. Het maakt hierbij niet uit op wiens naam de woning staat en wie de woning na de echtscheiding zal houden. Als u hier niet onderling uitkomt, kan de rechter een beslissing nemen. Indien nodig kan een partner door de politie uitgezet worden.

Urgentie (snel een huurwoning vinden via de gemeente)
Als de rechter het gebruik van de (huur)woning aan uw partner toekent en u de woning moet verlaten, terwijl u de dagelijkse zorg heeft over de minderjarige kinderen, kunt u wellicht in aanmerking komen voor urgentie via de woonservice van uw gemeente. Ook als u een koopwoning heeft, waarvan vaststaat dat u deze niet kan behouden na de scheiding en u de dagelijkse zorg heeft over de minderjarige kinderen, kunt u urgentie aanvragen. Uw advocaat kan u vertellen of u hiervoor in aanmerking komt.

Verdeling koopwoning
Als u in een koopwoning woont, die aan u beiden toebehoort, zijn er kort gezegd twee mogelijkheden. De woning kan verkocht worden aan een derde, waarbij de overwaarde of onderwaarde tussen u en uw partner verdeeld wordt. Een andere mogelijkheid is om één van de partners uit te kopen. De uitgekochte partner moet van de andere partner de helft van de overwaarde ontvangen of de helft van de onderwaarde vergoeden.

De overwaarde of onderwaarde wordt over het algemeen als volgt berekend: onderhandse verkoopwaarde van de woning (te taxeren door een makelaar of het daadwerkelijke verkoopbedrag) minus nog af te lossen hypotheek plus waarde van een spaar/beleggingspolis of levensverzekering minus eventuele notaris- en makelaarskosten.

Ga terug naar echtscheidingsrecht.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.