Huwelijkse voorwaarden

Als u voorafgaand aan of gedurende uw huwelijk bij de notaris bent geweest om huwelijkse voorwaarden op te laten stellen, bent u gehuwd "onder huwelijkse voorwaarden". Het zal sterk van de door u gekozen huwelijkse voorwaarden afhangen hoe de afwikkeling daarvan bij een scheiding tussen u en uw partner zal gaan verlopen.

Veel voorkomende vormen
De meest voorkomende vormen zijn:

  1. uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen
  2. gemeenschap van bepaalde goederen
  3. als 1 of 2, maar dan met de verplichting om jaarlijks de 'winst' (inkomsten na aftrek van de kosten voor levensonderhoud en belastingen) van het afgelopen jaar te verdelen
  4. gemeenschap van goederen met uitsluiting van bepaalde goederen

Finaal rekenbedrag
Daarnaast kan een zogenaamd 'finaal verrekenbeding' worden opgenomen. Dat wil zeggen dat aan het eind van het huwelijk wordt afgerekend alsof u in gemeenschap van goederen gehuwd zou zijn.

Talloze variaties
Naast deze vormen zijn er talloze variaties. Het is daarom erg belangrijk dat u uw huwelijkse voorwaarden meeneemt naar uw advocaat.

Ga terug naar echtscheidingsrecht.

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.