Arbeidsrecht advocaat

Wanneer komt u uit bij een arbeidsrecht advocaat?

Het arbeidsrecht is een veel omvattend rechtsgebied. Het arbeidsrecht omvat de wet- en regelgeving en uitwerking daarvan in de rechtspraak die betrekking heeft op de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Meer specifiek betreft het de rechten en plichten die werknemers en werkgevers tegenover elkaar hebben. Het arbeidsrecht bevat o.a. regelgeving over:

 • Arbeidsovereenkomsten (voor bepaalde of onbepaalde tijd)
 • De proeftijd
 • Het loon, de loonbetaling
 • Vakantie en verlof
 • De aansprakelijkheid van werkgevers en werknemers
 • Ziekte en re-integratie
 • Het concurrentie- en relatiebeding
 • Schorsing/ non-actiefstelling
 • Het beëindigen van arbeidsovereenkomsten (‘het ontslagrecht’: opzegging, ontbinding, ontslagredenen)
 • Opzegtermijnen
 • Medezeggenschap (Ondernemingsraad)
 • CAO-recht

Binnen het arbeidsrecht is er vaak maar één moment om het goed te regelen, ongeacht of dat het sluiten van een arbeidsovereenkomst is of het beëindigen daarvan. In combinatie met de vaak grote belangen, de complexiteit en de veranderingen binnen het arbeidsrecht, geldt dat het raadzaam is, dat u zich laat bijstaan door een ervaren gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat. Doet u dat tijdig en vóór beslissingsmomenten: een goed advies vooraf kan beslissend zijn voor het resultaat.

Bij Patist & Ploegmakers Advocaten ben u verzekerd van:

 • Advocaten die volledig gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht
 • Het maximale uit uw situatie halen
 • Gratis oriënterend gesprek van een half uur
 • Vooraf duidelijk inzicht in kosten
 • Gezamenlijk overleg over de te volgen strategie

Mede door onze jarenlange ervaring met en specialistische kennis van het arbeidsrecht hebben wij in afgelopen jaren vele cliënten succesvol bijgestaan. Wij staan zowel werkgevers, werknemer als directeuren bij.

neem contact met ons op

Nieuw arbeidsrecht

De Wet Werk en Zekerheid is in aangenomen in zowel de Eerste als Tweede kamer. Deze wet brengt omvangrijke wijzingen in het arbeidsrecht mee. De wet wordt gefaseerd doorgevoerd: per 1 januari 2015 en per 1 juli 2015 treden wijzigen in werking. De belangrijkste veranderingen zijn een verplichte ontslagroute en de transitievergoeding.

Meer informatie

Kosten

U kunt bij ons altijd terecht voor een gratis oriënterend gesprek van een half uur waarbij u uw juridische probleem aan ons voor kunt leggen. Aan de hand van dit gesprek kunnen wij een inschatting maken wat de kosten zullen zijn in uw specifieke geval. U krijgt van tevoren bij ons hier zoveel mogelijk informatie over zodat u later niet voor verrassingen komt te staan.

Meer informatie over de kosten

Contact met Patist & Ploegmakers Advocaten

Wilt u contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat over een arbeidsrechtelijke kwestie of een vrijblijvende afspraak maken, dan is dit natuurlijk mogelijk. U contact opnemen via telefoonnummer 0346-561132 of het onderstaande contactformulier invullen.

Naam*
E-mailadres*
Telefoonnummer
Opmerking*

Niet leesbaar? Verander tekst
Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.