Echtelijke woning

Een van de belangrijkste zaken tijdens een scheiding is de echtelijke woning. Een scheiding zal namelijk altijd tot gevolg hebben dat één van de partners of beiden ergens anders moet gaan wonen. Dat geldt zowel bij een huur-als een koopwoning. Er zijn uiteraard verschillende mogelijkheden, afhanelijk van de situatie. Zo kan de koopwoning worden verkocht, een van beide partners kan de ander uitkopen of een van beide partners krijgt de huurwoning toegekend.

Wij helpen u graag bij de beslissingen rondom de echtelijke woning. Dit kan in overleg met uw partner (in mediation), maar wij staan u ook bij wanneer overleg niet mogelijk en de harde lijn noodzakelijk is. Plan een gratis eerste consult in en wij bespreken de procedure met u.

  • Echtscheidingsadvocaat voor mediation en de harde lijn
  • Gratis oriënterend gesprek van een half uur
  • Gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat

0346 561 132 info@ppadvocaten.nl

Bel op 0346 561 132, mail naar info@ppadvocaten.nl of plan een afspraak via het online contactformulier.

Patist & Ploegmakers Advocaten: de advocaat voor uw echtscheiding

“De echtelijke woning is een belangrijk onderdeel van de echtscheiding. De woning kan een punt zijn waar veel strijd over is.

Vaak is (het verdelen van) de echtelijke woning onderdeel van een echtscheiding. In dat geval help ik u door de hele echtscheiding heen. Het liefst gebeurt dit in goed overleg, bijvoorbeeld via een mediationtraject. Komt u er echter niet uit met uw partner, dan vecht ik voor uw belangen.

Neem vrijblijvend contact met mij op voor een gratis eerste consult. In dit gesprek bekijken we wat de mogelijkheden zijn en wat de verdere procedure wordt.”

- Nicole Spermon-Ploegmakers

0346 561 132 info@ppadvocaten.nl

Gebruik van de woning tijdens de echtscheidingsprocedure

Als eenmaal besloten is om te gaan scheiden, is het vaak al snel noodzakelijk om afspraken te maken over wie er voorlopig - zolang als de procedure duurt - in de woning blijft wonen en wie de kosten van de woning blijft voldoen. Het maakt hierbij niet uit op wiens naam de woning staat en wie de woning na de echtscheiding zal houden. Als u hier niet in onderling overleg uitkomt, kan de rechter worden gevraagd hierover een beslissing te  nemen. Zie voor meer informatie over deze procedure het kopje “voorlopige voorzieningen”. De rechter zal dan moeten bepalen wie van de partners een groter belang heeft bij het verkrijgen van het uitsluitend gebruik van de woning. Een dergelijke procedure duurt doorgaans vier tot zes weken en direct nadat de rechter hierover een beslissing neemt, zal de partner die het voorlopig gebruik van de woning niet toegewezen krijgt van de rechter, de woning moeten verlaten. Uw echtscheidingsadvocaat kan u precies vertellen hoe zo’n procedure in zijn werk gaat en hoe groot de kans is dat een rechter het gebruik van het huis aan u toekent.

Urgentie (snel een huurwoning vinden via de gemeente)

Als de rechter het gebruik van de (huur)woning aan uw partner toekent en u de woning moet verlaten, terwijl u de dagelijkse zorg heeft over minderjarige kinderen, kunt u wellicht in aanmerking komen voor urgentie via de woonservice van uw gemeente. Ook als u een koopwoning heeft, waarvan vaststaat dat u niet de financiële mogelijkheden heeft om deze te behouden na de scheiding en u de dagelijkse zorg heeft over minderjarige kinderen, kunt u urgentie aanvragen. Uw advocaat kan u vertellen of u hiervoor in aanmerking komt.

Verdeling koopwoning

Als u in een koopwoning woont, die aan u beiden toebehoort, zijn er bij een echtscheiding verschillende mogelijkheden. De twee meest voorkomende opties zijn de volgende: De woning kan verkocht worden aan een derde, waarbij de overwaarde of onderwaarde tussen u en uw partner verdeeld wordt. Een andere mogelijkheid is om één van de partners uit te kopen. De uitgekochte partner moet dan van de andere partner de helft van de overwaarde ontvangen of de helft van de onderwaarde vergoeden.

De overwaarde of onderwaarde wordt over het algemeen als volgt berekend: onderhandse verkoopwaarde van de woning (te taxeren door een makelaar of het daadwerkelijke verkoopbedrag) minus nog af te lossen hypotheek plus waarde van een spaar/beleggingspolis of levensverzekering minus eventuele notaris- en/of makelaarskosten.

Neem direct contact op

Wilt u een echtscheidingszaak, verbreking samenleving of ontbinding geregistreerd partnerschap voorleggen aan een advocaat of wilt u een vrijblijvende oriënterende afspraak maken? U kunt contact met ons opnemen door te bellen naar telefoonnummer 0346-561132 of het onderstaande contactformulier invullen.

Naam*
E-mailadres*
Telefoonnummer
Opmerking*

Niet leesbaar? Verander tekst
Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.