Ouderschapsplan bij een echtscheiding

Een echtscheiding brengt voor kinderen meestal grote veranderingen mee. Door de wet wordt voorgeschreven dat ouders met elkaar (het liefst ook met de kinderen, uiteraard afhankelijk van hun leeftijd) de gevolgen van de echtscheiding voor de kinderen bespreken en proberen daarover afspraken maken. Die afspraken worden vervolgens vastgelegd in een zogenaamd ‘ouderschapsplan’.

Een ervaren echtscheidingsadvocaat helpt u bij het opstellen van dit plan. Neem contact met ons op voor een gratis eerste consult.

  • Echtscheidingsadvocaat voor mediation en de harde lijn
  • Gratis oriënterend gesprek van een half uur
  • Gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat

0346 561 132 info@ppadvocaten.nl

Bel op 0346 - 561 132, mail naar info@ppadvocaten.nl of plan een afspraak via het online contactformulier.

Patist & Ploegmakers Advocaten: de advocaat voor uw echtscheiding

“Een echtscheiding is moeilijk voor de kinderen. Het is belangrijk dat de ouders goede afspraken maken en deze vastleggen in een ouderschapsplan.

Wij helpen u hierbij. Als het even kan doen we dat in goed overleg met de partner. Lukt dat niet, kan het ook aan de rechter worden voorgelegd en vechten wij voor uw belangen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis eerste consult. In dit gesprek bekijken we wat de mogelijkheden zijn en wat de verdere procedure wordt.”

- Arjan Patist

0346 561 132 info@ppadvocaten.nl

Ouderlijk gezag

Als ouders oefent u tijdens het huwelijk en meestal ook na de echtscheiding gezamenlijk het gezag uit over uw kinderen: U heeft ten opzichte van uw minderjarige kinderen een aantal rechten en plichten. U kiest bijvoorbeeld als gezaghebbende ouders de school van een kind, beslist of hij of zij een medische behandeling zal ondergaan, hebt het paspoort van de kinderen in beheer en bent de wettelijk vertegenwoordiger van uw kind en beheert op basis daarvan diens vermogen.

In een ouderschapsplan worden afspraken tussen ouders opgenomen over de wijze waarop ouders met de uitoefening van he gezamenlijk gezag omgaan.

Verdelen van zorg (omgangsregeling) en informatie

In de wet is opgenomen dat ouders en kinderen recht hebben op omgang met elkaar. Dit kan na een scheiding in de praktijk soms erg gevoelig liggen. Het beste is het natuurlijk wanneer ouders samen (en bij kinderen vanaf ongeveer 12 jaar in overleg met hen) de zorgtaken tussen hen verdelen. Als het ouders lukt in overleg afspraken te maken over de omgangsregeling, worden deze afspraken vastgelegd in het ouderschapsplan. U kunt daarbij denken aan omgang gedurende de weekenden en op doordeweekse dagen, maar ook  aan omgang tijdens feestdagen en vakanties. Als de ouders ongeveer evenveel tijd voor de kinderen zorgen, wordt gesproken van co-ouderschap.

Co-ouderschap

Als de ouders ongeveer evenveel tijd voor de kinderen zorgen, wordt in de praktijk gesproken van co-ouderschap.  Het kind is dan bijvoorbeeld de ene week bij vader en de andere week bij moeder. Co-ouderschap is geen wettelijke term. Een kind kan officieel ook maar één woonadres hebben. Wanneer co-ouderschap aan de rechter verzocht wordt, wijst deze in de praktijk daarom het kind aan één van de ouders toe en verdeelt dan de zorgtaken zo dat ieder van de ouders de kinderen de helft van de tijd heeft. Als er in een gezin meerdere kinderen zijn, kiezen ouders er ook wel voor om het ene kind bij de moeder in te schrijven en het andere kind bij de vader. Ook dit soort afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan.

Alimentatie

In een ouderschapsplan wordt vastgelegd wat de kosten van de kinderen zijn per maand en wie van de ouders welk deel van deze kosten voor zijn of haar rekening gaat nemen. Het maandelijkse bedrag dat de ene ouder als tegemoetkoming in de kosten aan de andere ouder gaat betalen wordt kinderalimentatie genoemd.

Overig

Ook worden in een ouderschapsplan vaak de volgende onderwerpen opgenomen: wat te doen bij ziekte van een kind, het kiezen van scholen en sportclubs, hoe om te gaan met eventuele nieuwe partners, etc. Een ouderschapsplan is de ene keer heel gedetailleerd en de andere keer summier. Dat is vooral afhankelijk van de situatie en van wat ouders wensen.

Neem direct contact op

Wilt u een echtscheidingszaak, verbreking samenleving of ontbinding geregistreerd partnerschap voorleggen aan een advocaat of wilt u een vrijblijvende oriënterende afspraak maken? U kunt contact met ons opnemen door te bellen naar telefoonnummer 0346-561132 of het onderstaande contactformulier invullen.

Naam*
E-mailadres*
Telefoonnummer
Opmerking*

Niet leesbaar? Verander tekst
Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.