Procedure bij echtscheiding

Er zijn verschillende procedures mogelijk bij de afhandeling van uw echtscheiding:

  1. procedure op tegenspraak
  2. gezamenlijke echtscheiding
  3. echtscheidingsbemiddeling (ook wel mediation of conflictbemiddeling genoemd)

Wilt u weten welke procedure van toepassing is op uw echtscheiding? Plan een gratis eerste consult in en wij bespreken de mogelijkheden met u.

  • Echtscheidingsadvocaat voor mediation en de harde lijn
  • Gratis oriënterend gesprek van een half uur
  • Gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat

0346 561 132 info@ppadvocaten.nl

Bel op 0346 561 132, mail naar info@ppadvocaten.nl of plan een afspraak via het online contactformulier.

Patist & Ploegmakers Advocaten: de advocaat voor uw echtscheiding

“Een helder stappenplan en een duidelijke procedure zijn essentieel voor een goed verloop van een echtscheiding.

We leggen in het eerste gesprek de procedure uit, bepalen samen met u een strategie en begeleiden u vervolgens bij het volledige traject

Neem vrijblijvend contact met mij op voor een gratis eerste consult. In dit gesprek bekijken we wat de mogelijkheden zijn en wat de verdere procedure wordt.”

- Nicole Spermon-Ploegmakers

0346 561 132 info@ppadvocaten.nl

Procedure op tegenspraak

Een procedure op tegenspraak wordt gevoerd wanneer het niet lukt om in onderling overleg met de partner de echtscheiding af te handelen. Deze procedure begint altijd met een verzoekschrift dat - via de advocaat - door een deurwaarder aan de partner wordt uitgereikt. Dit wordt zo door de wet voorgeschreven omdat de rechtbank er zeker van wil zijn dat de partner op de hoogte is van het verzoek om een scheiding aan de rechtbank. In dit verzoekschrift kan naast de echtscheiding ook gevraagd worden om zogenaamde nevenvoorzieningen, bijvoorbeeld bij wie de kinderen blijven wonen na de echtscheiding of een bedrag aan alimentatie.

Als de partner het niet eens is met het verzoek kan deze verweer voeren, door binnen 6 weken via een advocaat bij de rechter een verweerschrift in te dienen. Hierbij kan de partner ook een 'zelfstandig verzoek' doen, waarin de partner vraagt om bepaalde nevenvoorzieningen. Hiertegen kan vervolgens weer verweer gevoerd worden.

Na ontvangst van alle stukken, zal de rechtbank een datum bepalen voor een mondelinge behandeling. Dit zal in een besloten zitting gebeuren, waarbij alleen partijen en de wederzijdse advocaten aanwezig zijn. Binnen 4 weken na deze zitting doet de rechter een uitspraak, waarbij in ieder geval de echtscheiding wordt uitgesproken. Deze beslissing wordt toegezonden aan de advocaten.

Een huwelijk eindigt overigens pas daadwerkelijk wanneer de echtscheidingsbeschikking van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. De advocaat zorgt hier voor.

Gezamenlijke echtscheiding

Een gezamenlijke echtscheiding is een geschikte keuze wanneer partijen het in grote lijnen met elkaar eens kunt worden over de gevolgen van de echtscheiding. Denkt u hierbij aan regelingen voor de kinderen, de partneralimentatie, verdeling van de boedel, het gebruik van de echtelijke woning en de verdeling van de pensioenrechten.

Partijen hebben bij een gezamenlijke scheiding samen gesprekken met de advocaat. Tijdens één of meerdere gesprekken worden alle juridische gevolgen van de echtscheiding besproken. De advocaat geeft neutraal advies over de mogelijkheden en de bijbehorende rechten en plichten. De gemaakte afspraken worden uiteindelijk vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Daarna dient de advocaat bij de rechtbank een gezamenlijk verzoekschrift in, waarop de rechter de echtscheiding uitspreekt. Er vindt geen mondelinge behandeling plaats.

Echtscheidingsbemiddeling (mediation)

U heeft ook de mogelijkheid om met uw partner naar een mediator te gaan. Ook daarvoor kunt u bij ons kantoor terecht. De manier waarop uw echtscheiding bij mediation wordt geregeld is grotendeels gelijk aan de werkwijze zoals hierboven omschreven is onder het kopje : gezamenlijke echtscheiding”. Meer informatie over mediation vindt u hieronder onder het kopje “mediation”.

Neem direct contact op

Wilt u een echtscheidingszaak, verbreking samenleving of ontbinding geregistreerd partnerschap voorleggen aan een advocaat of wilt u een vrijblijvende oriënterende afspraak maken? U kunt contact met ons opnemen door te bellen naar telefoonnummer 0346-561132 of het onderstaande contactformulier invullen.

Naam*
E-mailadres*
Telefoonnummer
Opmerking*

Niet leesbaar? Verander tekst
Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, te Den Haag.